ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for Sale in Panadura පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Panadura   411 නැරඹුම්

₨29,000,000

  • house-for-sale-in-panadura-big-0
  • house-for-sale-in-panadura-big-1
  • house-for-sale-in-panadura-big-2
  • house-for-sale-in-panadura-big-3
  • house-for-sale-in-panadura-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Panadura
මිල: ₨29,000,000

House for Sale in Panadura

• Price 29 million (negotiable after inspection)

• Two storied house (2800 square feet) for sale in Panadura (Nalluruwa)

• 24 Perches

• 5 Bed Rooms and 3 Wash Rooms ({1st Floor – 3 Bed Rooms/2 Wash Rooms/Living Area/Dinning Area/Kitchen/Garage/Servant Quarters with an attached bath room/Separate kitchen in out side}{ 2nd Floor – 2 Bed Rooms/1 Wash room/Kitchen/Living Area/2 Balconies})

• Servant Quarters Separately with an attached bathroom.

• Garage available for 2 large vehicle or 3 mini vehicles

• Only a 5 minute drive (2 KM) from the Panadura Clock Tower in Nalluruwa (100 M from Galle Road).

• Water and Electricity already available

• 900 M to Sri Sumangala Girls School and 2.5 KM to Sri Sumangala Boys School

• Clear deeds

• For Inquires call us on 0779380300


 
Post Your Ad