ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale Thalawathugoda පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Talawatugoda   162 නැරඹුම්

₨12,500,000

  • house-for-sale-thalawathugoda-big-0
  • house-for-sale-thalawathugoda-big-1
  • house-for-sale-thalawathugoda-big-2
  • house-for-sale-thalawathugoda-big-3
  • house-for-sale-thalawathugoda-big-4
  • house-for-sale-thalawathugoda-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Talawatugoda
මිල: ₨12,500,000

House for sale Thalawathugoda

ඉඩම පර්චස් 7 යි

නිදන කාමර 4 යි

නාන කාමර 2 යි

වට තාප්ප ගසා ගේට්ටුව දමා ඇත

පාර අඩි 15
නිවසේ සැලසුම් අනුමතයි දැනට බැංකු නයක් ඇති නිවසකි
හෝකන්දර විදුර පාසලට ඇවිදින දුරින්
තලවතුගොඩ ටවුමට 1km 
වාහන 1ක් නැවතිය හැකි ගරාජයක් ඇත.
වැදගත් වටපිටාව
වැඩි විස්තර 0713987676


 
Post Your Ad