ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Kiribathgoda   235 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kiribathgoda
මිල: ₨5,800,000

කිරිබත්ගොඩට නුදුරුව,
(0773794626 / 0721648778)

කිරිබත්ගොඩට නුදුරුව, මාකොළ ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර් 150 යි. සභාව පාරේ පිහිටි පර්චස් 10 ක ඉඩම සහ ඉතා වටිනා අංගසම්පූර්ණ නිවස ඉක්මනින් විකිණේ. ලක්ෂ 58 යි.
(5.8 Millions) මිල පිළිබඳව සාකච්ඡා කර ගත හැක.

# කිරිබත්ගොඩ ටවුන් එකට කිලෝමීටර් 3.5
# කඩුවෙල දෙල්ගොඩ ප්‍රධාන බස් පාරට මීටර් 150 
# සම්පූර්ණ මුදලටම වුවද බැංකු ණය මුදලක් ලබාගත හැක
# බැංකුණය පහසුකම් සලසා දිය හැක.

VERY VALUABLE HOUSE

Good Residential area, 10 Perches,
3 Bedrooms, Outside Bathroom, living, kitchen 
Clear Deeds, 20 ft road, Very valuable area,


 
Post Your Ad