ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Battaramulla   246 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Battaramulla
මිල: ₨45,000,000

We have luxurious specious 3 storied Brand new house for special offer…… please contact - 0776876070 only 45 million - negotiable

4000 square feet house, 4 specious bed rooms with AC & attached bath rooms. Total 6 bath rooms. 20 feet wide road. You don't find a house with this features for this price. Perfect plan.. 2 vehicles can park. Hot water with solar. Specious living & dining areas.seperate maid rooms with bath rooms. Scenic large terrace, laundry room.

CCTV, AC, Roller gate, fully equip pantry cupboards. High quality wood for doors & windows. House has constructed to the highest standard using quality materials.

Nice garden, peaceful well secured residential area located at battaramulla just 5 minutes to the town.

Very convenience to Keels/ Cargills /Laughs supermarkets and the banks & light rail transport project…..

Selling at urgently..Just completed..


 
Post Your Ad