ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale පුද්ගලික

3 months ago ඉඩකඩම් Kandana   78 නැරඹුම්

₨2,300,000

  • house-for-sale-big-0
  • house-for-sale-big-1
  • house-for-sale-big-2
  • house-for-sale-big-3
  • house-for-sale-big-4
  • house-for-sale-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kandana
මිල: ₨2,300,000

මිල 2.3M.

????කදානේ පර්චස් 9.6ක,අගනා ඉඩමක් මුදල් හදිස්සියට ඉතාම ඉක්මනින් විකුණනනු ලබයි.

????කඳාන,දකුනු බටගම කහටගහවත්ත පාර

????නල ජලය,විදුලිය,අඩි 12 පාර- රාගම,වල්පොල,කඳාන,ජාඅැලට නුදුරින්.වටිනාක කඳානට 3.5 KM,ජාඅැලට 2.3 KM


 
Post Your Ad