ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale පුද්ගලික

2 months ago ඉඩකඩම් Ragama   32 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ragama
මිල: ₨5,800,000

රාගම නගරයෙන් ඉතා වටිනා ගෙයක්, ඉතා අඩුවට

* 9.7 පචස්
*4km රාගම හා කදාන නගර වලට ඉතා අසන්නයේ.
*500m from බටුවත්ත primary school
*Washroom, kitchen,living area n outside servent toilet
*3bed rooms
*gardern
*බස් පරවල් -276/271/376 (bus routes) පිහිටා ඇත.
*දුම්රිය පහසුකම්.ragama station/kandana station

* විදුලිය හා ජලය හා අලන්කාර පරිසරය
නිවස සිවිලිම් ගසා ටයිල් අල්ලා finish කර ඇත.

මෙවන් සියලු පහසුකම් පිහිටා ඇති නගර මැද පිහිටා ඇති මෙම නිවස ඔබට වටිනා මුදලකට

මුදල -58lack (last price)
(බ්‍රෝකර් වරුන් අවශ්‍ය නොවේ)
ගේ බලලා ගන්න/ඉතා ඉක්මනින් විකුනනු ලැබේ.

Call- (0752058174 whats app /imo)
Extra number -0720486360


 
Post Your Ad