ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sale පුද්ගලික

1 month ago ඉඩකඩම් Kaduwela   33 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kaduwela
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

House and land for SALE❗️KADUWELA•

අඩක් නිම කල නිවස සහ දැනට සිදුකරගෙන යන සිල්ලර වෙළඳ සැල විකිණීමට ඇත.කඩුවෙල හෝමාගම 698 ප්රධාන බස් මාර්ගයේ සිට මීටර් 50 යි.ඉතා මනරම් නිදහස් පරිසරය.පර්චස් 10 යිනිරවුල් සින්නක්කර පිරිසිදු ඔප්පු.අනුමත බැංකු ණය පහසුකම් සහිතයි.නිවසේ සම්පූර්ණ අත්තිවාරම් දමා ඇත.නිදන කාමර,බාතරූම්,කුසිය,කෑම කාමරය වැඩ නිමකර ඇත.දැනට සිදු කරගෙන යන සිල්ලර ව්යාපාරය සහ එම ගොඩනැගිල්ල සමග ඉතා ඉක්මණින් විකිණීමට.

නිවසේ සිට
දැඩිගමුව පාසලට 500 m
කඩුවෙල නගරයට 8.5 Km
බෝම්බිරිය ජාතික පාසලට - 6.3 Km
හංවැල්ල නගරයට 7.4 Km
අතුරුගිරිය නගරයට 9Km.

Contact - 0774411192


 
Post Your Ad