ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

HOUSE FOR SALE පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Dehiwala   173 නැරඹුම්

₨28,000,000

  • house-for-sale-big-0
  • house-for-sale-big-1
  • house-for-sale-big-2
  • house-for-sale-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Dehiwala
මිල: ₨28,000,000

Two story house for sale

Call me on 0777335200

Build in 6 perch land at kawdana road, Dehiwala. 

Two separate units with water & electricity. 

1km away from Dehiwala junction and 500M from galle road
15 feet access road. 
Parking space for 2 vehicles 
Currently 2 units are occupied by tenants and total income is 80,000/- 
Ground floor with 3 bedrooms (2 with AC) 3 bathrooms
Upstair with 3 bedrooms & 2 bathrooms Terrace can be extended for another floor with the existing foundation
Buyer can continue with the tenants if wants
Price is negotiable only after inspection
Contact on 0777335200


 
Post Your Ad