ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sell පුද්ගලික

6 days ago ඉඩකඩම් Colombo 5   4 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 5
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Near Bhatiya Mawatha Masjid 

600 Metres To Wellawatte 5 Minute To Bus Halt 

House          :  Ground Floor 

Type             :  Furnished 

Rent              :  70:000

Advance       :  5 Months

Rooms          : 2 Bd 

Washrooms : 1 washrooms

We have Many Apartment House For Rent and Sale In Our Data Base 

Call            766665242

What's app 722222073


 
Post Your Ad