ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sell පුද්ගලික

3 months ago ඉඩකඩම් Colombo 9   58 නැරඹුම්

₨68,000,000

  • house-for-sell-big-0
  • house-for-sell-big-1
  • house-for-sell-big-2
  • house-for-sell-big-3
  • house-for-sell-big-4
  • house-for-sell-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 9
මිල: ₨68,000,000

Two Floor House for Urgent Sale (Apartment Type) Highly residential and Commercial Area,

No: 21 Clifton Lane Dematagoda Colombo- 9

House Facing Main Rood, Facing School, Mosques, Wedding Hall MICH and Road

Can use Ground Floor Unit for Business Purpose (Hotels, Guest House or School, Bookshops or Any Kind)

10.50 Perches (Clear Deed, all documents approved by Colombo municipal council including BOC )

Price 68 Million and Negotiable. Owner is selling this property due to financial crisis.

Ground Floor Unit

Hall- 1

Bed Room -3

Kitchen -1

Bath Room -1

Common Toilet -4

Large Parking Area with Separate Entrance

Can Be Use for Business Unit,

First Floor

Hall- 1

Large Dining Hall -1

Bed Room – 5

Bathroom -3

Common Toilet -1

Separate Entrance

2nd Floor Roof Top

Price is Negotiable, Brokers Well Come with 3%

Businessman & Dealers Hurry Now…

Please Call us to visit, Contact Person:

Mr. Mudasir 0777678931

Mr. Mrizan   0755581444

Mrs. Iftiqar 0778465728


 
Post Your Ad