ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House for sell පුද්ගලික

3 months ago ඉඩකඩම් Gampaha   54 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Gampaha
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

මීගමුව දිවුලපිටිය 242 බස් මාර්ගයේ දූනගහ සිට 700 m ක් අැතුලතින් පිහිටි පර් : 360ක පොල් ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට අැත  0715913694


 
Post Your Ad