ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House Rent/ Lease for commercial Purpose පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Gampaha   155 නැරඹුම්

₨ --

  • house-rent-lease-for-commercial-purpose-big-0
  • house-rent-lease-for-commercial-purpose-big-1
  • house-rent-lease-for-commercial-purpose-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Gampaha
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Three Storied House for Rent/ Lease in Bauddhaloka Mawatha, Gampaha, next to Peoples Bank. It includes 5 bedrooms, 4 attached bathrooms, kitchen with pantry, living and dining rooms, large balcony, garage etc. Three floors totaling 3,250 Sq.Ft. and Land area 25 Perches. Front yard can accommodate 6-8 vehicles easily. Back yard can use for store purposes. Full renovation done recently.

Ideal for

– Office

– Educational institute

– Restaurant

- Electricity

- Telephone

- Main line water and all necessary infrastructures.

අතිරේක විස්තර

Bed Room 5
No of Barth room 4

 
Post Your Ad