ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House පුද්ගලික

2 months ago ඉඩකඩම් Kandy   35 නැරඹුම්

₨10,000,000

  • house-big-0
  • house-big-1
  • house-big-2
  • house-big-3
  • house-big-4
  • house-big-5
  • house-big-6

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kandy
මිල: ₨10,000,000

ඉක්මනින් විකිණීමට අවශ්‍යයි

මහනුවර නගරයට 7කි.මි

ප්‍රදාන මාර්ගයට මීටර 50

නිවසටම අඩි 12 පාර

ප්‍රදාන බස් නැවතුමට මීටර 500
සුපිරි වෙලද සලට මීටර 50
පර්චස් 40 යි (ස්වර්ණභුමි නව පැවරිමෙන් සින්නක්කර වනු ඇත )
කාමර 3 යි
නාන කාමර 2 යි(එකක් අඩක් නිමකර ඇත)
සාලය
කෑම කාමරය
ගබඩා කාමර 2 යි
කුස්සි 2 ( ඇතුලත හා පිටත)
අංග සම්පූර්ණ නිවසක් වි කිණීමට
මිල මිලියන 10 ට ආසන්න
දු.ක 0761822238


 
Post Your Ad