ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

House පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Kandana   405 නැරඹුම්

₨ --

  • house-big-0
  • house-big-1
  • house-big-2
  • house-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kandana
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

House

House for sale in Kandana main city 

Just 5min walk to Kandana City

11per.

4 bedrooms with 04 bathrooms

All bathrooms fittings done from rocel bathware
Contact 0711298807 /0112051485 
Post Your Ad