ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Jeep - Japan 4WD පුද්ගලික

2 months ago වාහන Kandy   40 නැරඹුම්

₨1,225,000

  • jeep-japan-4wd-big-0
  • jeep-japan-4wd-big-1
  • jeep-japan-4wd-big-2
  • jeep-japan-4wd-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kandy
මිල: ₨1,225,000

Daihatsu F50 in excellent condition.
Imported brandnew from Japan.
Contact 0713735799 or 0705508065
Rs 1,225,000/=

YOM 1979.
Country of origin - Japan.
Engine 100%.
Body 100 %.
Interior 100%.
Original book.
Power steering.
AC.
Fuel consumption of 15km per liter with AC
Full paint was done recently.
New battery with one year warranty.
Front LED fog lights.
15 - Brandnew Alloy wheels.
Cushioned adjustable seats.
Pajero suspension rear system installed with torsion bar.
Servo brake system was installed.
New tyres - 90%.
Full carpeting done.
Perfectly working 4Wheel Drive ( Both high and low are working ).
Reconditioned original gear box was fitted recently.
Brandnew radiator.
Door wisers.
Door foot racks.
New beedings.
Original dash board.
Tinted glass.
Maintained very well.
Personal use.
No any hidden errors.
No finance can be arranged no time wasters please.
Vehichle can be seen in Kandy -Amunugama.
Please contact 0705508065


 
Post Your Ad