ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Land For Sale In Kaduwela පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Colombo 9   165 නැරඹුම්

₨1,100,000

  • land-for-sale-in-kaduwela-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 9
මිල: ₨1,100,000

කඩුවෙල ඉහල බෝමිරියේ බෝමිරිය ජාතික පාසල(Low Level Road) ඉදිරිපිට ඇති කිරිපට්ටිය පාරේ 500m ක දුරින් පදිංචියට ඉතා සුදුසු පර්චස් 10.35ක සමතලා ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. නල ජලය, විදුලිය , නිරවුල් ඔප්පු හා අනුමත සැලසුම සහිතයි. 

Note:- කිසිදු ගං වතුර අවදානමක් නොමැති ප්‍රදේශයකි..

නො:- 0752051826 / 0752255750


 
Post Your Ad