ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Land for sale in Pannipitiya පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Pannipitiya   203 නැරඹුම්

₨ --

  • land-for-sale-in-pannipitiya-big-0
  • land-for-sale-in-pannipitiya-big-1
  • land-for-sale-in-pannipitiya-big-2
  • land-for-sale-in-pannipitiya-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Pannipitiya
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

පන්නිපිටිය , මහරගම නගරයට ආසන්නව පර්චස් 10 ඉඩම ඉතා ඉක්මනින් වීකිණිමට ඇත. ජල , විදුලිය ඇතුලු සියලු පහසුකම් සහිතයි. පිරිසිදු ඔප්පු. මිල ගණන් සාකච්චා කරගත් හැක.

Well developed bare land for sale in Rathmaldeniya road, Pannipitiya

10 Perch land

Private access road

Clear deeds

850 m to High level road

3 km to Maharagama

4 km to Kottawa highway interchange

Price Rs.10 lakhs per perch (Negotiable)

Call More details

0776075319

0764124242


 
Post Your Ad