ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Land for sale පුද්ගලික

3 months ago ඉඩකඩම් Ampara   55 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

වියාපරයකට සුදුසු. අම්පාර කොළබ ප්‍රේදන පාරට මුනලා සියබලාණ්ඩුව මංසන්දියට මීටර් 50 මොනරාගල දෙසට පච් 72 ඉතා අගනා බිම්කොටස ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත. පිරිසිදු ඔප්පු. විදුලිය ජලය.0776872898. 0711375753.


 
Post Your Ad