ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Land for sell පුද්ගලික

2 months ago ඉඩකඩම් Matara   66 නැරඹුම්

₨5,275,000

  • land-for-sell-big-0
  • land-for-sell-big-1
  • land-for-sell-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Matara
මිල: ₨5,275,000

ඉඩම පිලිබඳ :-

- ඉඩමේ මුළු ප්‍රමාණය අක්කර 3 1/2 කි. 

- එක් අක්කරයක් ලක්ෂ 15ක් බැගින් විකිනීමට ඇත.

- බලපත්‍ර ඔප්පු ඇත.

පහසුකම් :-

-  වීරකැටිය අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම (කසාගල) ට දුර 1KM (විනාඩි 10).

- අඟුණකොළපෑලැස්ස අධිවේගී මාර්ග පිවිසුම (හැළේකඩ) ට දුර 13KM (විනාඩි 20).

- හකුරුවෙල රෝහලට මීටර් 400 කි.

- ඉඩමටම වාහනයකින් ලඟා වීමට ඇති හැකියාව (කොන්ක්‍රිට් පාර ).

- නල ජලය සහ විදුලිය පහසුකම් ලබා ගත හැක.

- වීරකැටිය සහ අඟුණකොළපෑලැස්ස යන නගර වලට අතරමැදිව නුදුරින් ඉඩම පිහිටා ඇත.

අමතර:-

- ඉඩම වගාවන් සඳහා ඳ යොදා ගත හැක. දැනට ගෙඩි කැඩිය හැකි පොල් ගස් 20ක් පමණ ඇත.

- පතෝල , කරිවිල සහ මෑකරල් සරු අස්වැන්නක් ලබා ඇත.

- අධිවේගී මාර්ගයට යාබදව නිස්කලංක පරිසරයක් ඇත.

- ඉඩම අසන්නයේ ජලය ලබා ගත හැකි වැවක් පිහිටා ඇත.

අමතන්න:-

0772049820

071 417 0675

( A.A.අමරකෝන් මහතා )


 
Post Your Ad