ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Land පුද්ගලික

2 months ago ඉඩකඩම් Kadawatha   56 නැරඹුම්

₨240,000

  • land-big-0
  • land-big-1
  • land-big-2
  • land-big-3
  • land-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kadawatha
මිල: ₨240,000

## පොලොවෙන් ඉඩක් ## දෙල්ගොඩ ##

පර්චස් 10 ක් සහ පර්චස් 6 ක් ඇති මෙම ඉඩම විකිණීමට ඇත..
තක්සේරු වටිනාකම පර්චස් 1 = 290,000
අපගේ මිල පර්චස් 1 = 240,000
දෙල්ගොඩ නගරයට 1km/මාවත් දෙකකින් ඉඩමට පිවිසුම/කඩවත වෑබඩ මාර්ගයට මුහුණලා
10p = 2,400,000
6p = 1,440,000
Tp :- 077-1110800


 
Post Your Ad