ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

LOOKING FOR A SUITABLE BUILD AN APPOINTMENT LAND පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Colombo 15   234 නැරඹුම්

₨7,000,000

  • looking-for-a-suitable-build-an-appointment-land-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 15
මිල: ₨7,000,000

Our Company is looking for a suitable location in Colombo 06 for building an Apartment. It would be preferable, if the land is minimum 25 to 50 perches in area. We are ready to pay maximum 7 million for a perch. If you have a land, with our expecting qualities, please contact us……

Mr. Karan,
Director,

SP Karan Constructions,
(0773434005)


 
Post Your Ad