ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Luxury House at Maharagama පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Maharagama   205 නැරඹුම්

₨35,000,000

  • luxury-house-at-maharagama-big-0
  • luxury-house-at-maharagama-big-1
  • luxury-house-at-maharagama-big-2
  • luxury-house-at-maharagama-big-3
  • luxury-house-at-maharagama-big-4
  • luxury-house-at-maharagama-big-5
  • luxury-house-at-maharagama-big-6

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Maharagama
මිල: ₨35,000,000

Luxury House for sale at Prime Location in Maharagama.
*6 Bedroom with 4 bathrooms 
*Well Architecter designed brand new House
*10.3 p Land
*20 ft wide Carpet road
*350 m to Wattegedara junction ,Highlevel Road.
*400 m to Keels Super Market 
*600m to Arpico Navinna 
*Equipped with CCTV 
*Negotable for quick deal

Please Call - 0714531555


 
Post Your Ad