ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Luxury House for Sale පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Piliyandala   390 නැරඹුම්

₨650,000,000

  • luxury-house-for-sale-big-0
  • luxury-house-for-sale-big-1
  • luxury-house-for-sale-big-2
  • luxury-house-for-sale-big-3
  • luxury-house-for-sale-big-4
  • luxury-house-for-sale-big-5
  • luxury-house-for-sale-big-6
  • luxury-house-for-sale-big-7
  • luxury-house-for-sale-big-8

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Piliyandala
මිල: ₨650,000,000

Luxury House for Sale (villa) Piliyandala

3 master bedrooms (A/C) 

available spacious place to build rooms and more

bathrooms
57 perches
Tiled floor
Maids quarters
Living, dining, modern pantry area
Kitchen with modern pantry cupboards
Pipe born water with overhead water tank & 2
wells
Remote & Roller Shutter wicket gate
Parking for 5 vehicles
Highly residential area
20-foot access road
16 Solar Panel
CCTV camera system
Modern Light System (touch switch)
15 x 35 foot swimming pool
50Kv Power Generator
65 Million (negotiable)


 
Post Your Ad