ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Luxury house පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Kurunegala   189 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kurunegala
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

complete newly built house 5 bedrooms 2 bathrooms A/c and facing Colombo 06 main road in front of developing Colombo highway entrance 3 km to kurunegala town carm environment clear document call for more information 0777239759


 
Post Your Ad