ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mercedes W123 Sedan bumper kit (1976 – 1985) වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   467 නැරඹුම්

₨1

  • mercedes-w123-sedan-bumper-kit-1976-1985-big-0
  • mercedes-w123-sedan-bumper-kit-1976-1985-big-1

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Mercedes W123 Sedan bumper ( MercedesW123 Sedan stoßfänger )1976 – 1985 stainlesssteel

One set include: 

Front bumper with rubber ( 2 pc )

Rear bumper with rubber

Mounting kit: bolts, nut.

Link Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=lETSnshltz4

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Thechoice for your car: luxury - class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph....MercedesW123 Sedan bumper, Mercedes W123 Sedan stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, Pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, MercedesW123 Sedan bumper, Mercedes W123 Sedan stoßfänger

Email: [email protected]

Website: http://bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Mercedes
Transmission Manual
Condition New
Model W123 Sedan

 
Post Your Ad