ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mercedes W186 300 bumper set (1951-1957) වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   200 නැරඹුම්

₨1

  • mercedes-w186-300-bumper-set-1951-1957-big-0
  • mercedes-w186-300-bumper-set-1951-1957-big-1
  • mercedes-w186-300-bumper-set-1951-1957-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Mercedes W186 300, 300b and 300c bumper(Mercedes W186 300 Stoßfänger)1951-1957 by stainless steel
One set include:

1 front bumper in 3 parts and 2 overriders

 1rear bumper with 2 over riders

 Mountingkit 

The bumper is copied from the original in shape,size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

The choice foryour car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph.... Mercedes W186 300 bumper, MercedesW186 300 Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.           

If you need bumpers classic car, Pleasecontact us

We can support for you: bumperautomobile.com, MercedesW186 300 bumper, Mercedes W186 300 Stoßfänger

Email: [email protected],

Web: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Mercedes
Transmission Manual
Condition New
Model W186 300

 
Post Your Ad