ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mercedes W190 SL bumper (1955-1963) stainless steel වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   170 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Mercedes W190 SL bumper (MercedesW190 SL Stoßfänger) in stainless steel(1955-1963)

One set bumper includes :

1 front bumper in 3 parts, 2 overriders and 2 embellishers.

 1 rear bumper in 3parts, 2 overriders, 2 joining strips

 Mounting kit.

When ordering, please let me know rear overriders either withnumber plate light cut out or without cut out.

The bumper is copied from the original in shape, size and isperfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainless steel (it never rust,even at different temperatures), After the bumper is finished, it is polishedto high gloss. It looks like chrome. The inside of the bumper is painted withmany layers, making it smoother and more beautiful.

Link Youtobe: https://www.youtube.com/watch?v=CNl19AV0HBM&feature=share

Thecurrent bumper models we have: Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen,Jaguar, Ford, Opel, Triumph.... Mercedes W190 SL Mercedes, W190 SLStoßfänger

Morethan that, we always want to work towards developing more new models. So we aresearching for samples from any customers who can cooperate with us to expandsome kinds of products in stainless steel, rubber, steel, aluminum, copper,chrome such as bumpers, trims, plate number frames, parts of classic cars,modern cars, stainless steel tools for high-class bathrooms, stainless steelparts for high-end tables and chairs.

If you are interested in this product, please contact us

We can support foryou: bumperautomobile.com, Mercedes W190 SL Mercedes, W190 SL Stoßfänger

Email: [email protected]

Website: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Mercedes
Engine Capacity 190SL
Transmission Manual
Condition New

 
Post Your Ad