ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

MITSUBISHI MONTERO 2000 ORIGINAL DIESEL GB පුද්ගලික

1 year ago වාහන Matara   160 නැරඹුම්

₨5,775,000

  • mitsubishi-montero-2000-original-diesel-gb-big-0
  • mitsubishi-montero-2000-original-diesel-gb-big-1
  • mitsubishi-montero-2000-original-diesel-gb-big-2
  • mitsubishi-montero-2000-original-diesel-gb-big-3
  • mitsubishi-montero-2000-original-diesel-gb-big-4
  • mitsubishi-montero-2000-original-diesel-gb-big-5

0.0 star

Post Your Ad