ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mobile phone & accessories පුද්ගලික

5 months ago ජංගම දුරකථන සහ ටැබ්ලට්ස් Dehiwala   234 නැරඹුම්

₨ --

  • mobile-phone-accessories-big-0
  • mobile-phone-accessories-big-1
  • mobile-phone-accessories-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Dehiwala
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

MOBILE PHONES & ACCESSORIES IN

DELIVERY COLOMBO (During Curfew Hours)

Whatsapp  0777625745

All kind of Mobile Phones and 

Mobile Accessories delivery in 

Colombo areas 

Delivery chargers 150/-

Smart phones

Chargers

I phone Original Chargers

Samsung Chargers

Bluetooth speakers

Pendrives

Memory cards

Head set 

Power banks

Wireless Charger

Hands free

Vehicle Chargers

Keyboard

Mouse

Wireless Bluetooth

Airpods

Selfie sticks

USB Fan

Card Readers

OTG Adapter and Cables

Samsung Cables

Type C  Cables

Lightning Cables

Mobile phones(Basic)

Etc.

Cash on delivery in Colombo

For more details 

Contact 0777625745

WhatsApp 0777625745

Delivery only Colombo areas

Delivery chargers 150/-


 
Post Your Ad