ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Mustang Shelby GT350 ( Licensed & Well detailed product ) පුද්ගලික

11 months ago විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම Maharagama   223 නැරඹුම්

₨3,000

  • mustang-shelby-gt350-licensed-well-detailed-product-big-0
  • mustang-shelby-gt350-licensed-well-detailed-product-big-1
  • mustang-shelby-gt350-licensed-well-detailed-product-big-2
  • mustang-shelby-gt350-licensed-well-detailed-product-big-3
  • mustang-shelby-gt350-licensed-well-detailed-product-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Maharagama
මිල: ₨3,000

Mustang Shelby GT350 ( Licensed & Well detailed product )

Price : 3000/=

Scale 1:32 

Can open front doors, bonnet and the trunk lid.

Has music ????And lights ( Batteries not included )
Has Pullback power mechanism.
Colors available: Blue, white 
Delivery and postage can be done with added cost.
Call us or message us for more information and collection details on 0768339700


 
Post Your Ad