ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

NEW HOUSE FOR SALE IN BORALASGAMUWA පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Boralesgamuwa   402 නැරඹුම්

₨22,000,000

  • new-house-for-sale-in-boralasgamuwa-big-0
  • new-house-for-sale-in-boralasgamuwa-big-1
  • new-house-for-sale-in-boralasgamuwa-big-2
  • new-house-for-sale-in-boralasgamuwa-big-3
  • new-house-for-sale-in-boralasgamuwa-big-4
  • new-house-for-sale-in-boralasgamuwa-big-5
  • new-house-for-sale-in-boralasgamuwa-big-6
  • new-house-for-sale-in-boralasgamuwa-big-7
  • new-house-for-sale-in-boralasgamuwa-big-8

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Boralesgamuwa
මිල: ₨22,000,000

New House with 3bedrooms with AC, Attached Bathroom Living Area, Pantry with Kitchen 

Washing area, 2 Car Garage, Teras, 

CCTV Camars, Roller Gate, Gate with remote 

5perch Land 15feet Road,

in Piliyandala Road Boralasgamuwa, 
on by Road,
No. Broker's Contect Jayantha Wedasinghe 
0717571111, 0727775757


 
Post Your Ad