ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

New modern house at Maharagama පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Maharagama   181 නැරඹුම්

₨30,000,000

  • new-modern-house-at-maharagama-big-0
  • new-modern-house-at-maharagama-big-1
  • new-modern-house-at-maharagama-big-2
  • new-modern-house-at-maharagama-big-3
  • new-modern-house-at-maharagama-big-4
  • new-modern-house-at-maharagama-big-5
  • new-modern-house-at-maharagama-big-6
  • new-modern-house-at-maharagama-big-7

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Maharagama
මිල: ₨30,000,000

• 12 perches , 2 story luxury modern house for sale

• 1 km to Maharagama

• 40 m to Maharagama - Piliyandala main road (front to 15 feet wide road)

• Total 2000 Sq feet are fully tilled.

• 4 Bed rooms with 3 Bathrooms

• Large Living area, Dining area and TV lobby

• Pantry cupboard with Large Kitchen

• Wooden doors and windows

• 3 Vehicles parking

• Roof terrace and Roof Top

• 1000 liters water tank

Price - 30 M ( Thirty Million)

Contact - 077 16 17 684


 
Post Your Ad