ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Newly build 2 story house for in Kotikawatta පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Colombo 12   343 නැරඹුම්

₨16,500,000

  • newly-build-2-story-house-for-in-kotikawatta-big-0
  • newly-build-2-story-house-for-in-kotikawatta-big-1
  • newly-build-2-story-house-for-in-kotikawatta-big-2
  • newly-build-2-story-house-for-in-kotikawatta-big-3
  • newly-build-2-story-house-for-in-kotikawatta-big-4
  • newly-build-2-story-house-for-in-kotikawatta-big-5
  • newly-build-2-story-house-for-in-kotikawatta-big-6
  • newly-build-2-story-house-for-in-kotikawatta-big-7

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 12
මිල: ₨16,500,000 මිල ගණන් කතා බහ කළ හැක

777322657

Newly build 2 story house for in

Kotikawatta nagahawela road

10 perches,2000 soft

Three bed rooms,
two barthrooms
TV lobby, 
Fully tiled 
Parking for 3 vehicles
15 min to highway
165 lakhs (negotiable)


 
Post Your Ad