ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

NISSAN CLIPPER JOIN TURBO 2017 පුද්ගලික

1 year ago වාහන Dehiwala   284 නැරඹුම්

₨2,875,000

  • nissan-clipper-join-turbo-2017-big-0
  • nissan-clipper-join-turbo-2017-big-1
  • nissan-clipper-join-turbo-2017-big-2
  • nissan-clipper-join-turbo-2017-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Dehiwala
මිල: ₨2,875,000

NISSAN CLIPPER JOIN TURBO 2017

JUST ARRIVERD.....

UNREGISTERED
NISSAN CLIPPER NV 100 TURBO SAFETY
YEAR OF MAKE 2017
COLOUR WHITE
GENUINE MILEAGE - 32500 KMS

(HIGHEST GRADE)

• KEY START , REMOTE KEY
• TURBO
• CITY BRAKE SYSTEM
• POWER SHUTTERS (ALL 04 SHUTTERS)
• ADJUSTABLE BUCKET SEATS
• ARM REST FRONT & REAR
• RETRACTABLE POWER MIRROR
• ORIGINAL FACTORY FITTED DOOR VISOR
• ORIGINAL SUZUKI EVERY CARPET SETS
• HEADLIGHT ADJUSTER
• REAR HEATER
• REAR WIPER
• ORIGINAL JAPAN PLAYER
• REVERSE CAMERA
• ORIGINAL TINTED REAR GLASS
• TRACTION CONTROL

• INCLUDES EXTRA KEY 
• INCLUDES KOBE POWERTRAIN WARRANTY
• INCLUDES 5 LABOUR FREE SERVICE

• JAAI CERTIFICATES AVAILABLE

• PRICE WILL BE NEGOTIABLE STRICTLY AFTER INSPECTIONS ONLY

CALL US FOR INSPECTIONS :

0777317555 
Post Your Ad