ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

PORTABLE FOAM FIRE EXTINGUISHER පුද්ගලික

1 year ago වෙනත් Nugegoda   167 නැරඹුම්

₨1,200

  • portable-foam-fire-extinguisher-big-0
  • portable-foam-fire-extinguisher-big-1
  • portable-foam-fire-extinguisher-big-2
  • portable-foam-fire-extinguisher-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Nugegoda
මිල: ₨1,200

PORTABLE FOAM FIRE EXTINGUISHER

«««Be safe than sorry, a must for your vehicle and home»»»

New Genuine stocks, Improved formula to extinguish fire instantly without any hassle.

Tired of inconvenient, bulky fire extinguishers darkening your doorway? Equip yourself with a FIRE STOP Foam Fire Extinguisher; a handy and portable fire extinguisher ideal for small spaces. FIRE STOP Fire Extinguisher is an environment friendly product that is easy to use and designed especially for your safety!

Reserve yours now, call us on: 0752974724/0763304920 (Call/Whatsapp/Viber)
Just 1200 LKR (only till stocks last)

Cash on delivery could be arranged, *Colombo and suburbs (charges apply)

Product Description
An easy to carry Portable Fire Extinguisher, Ideal for use in cars, homes, kitchens, offices, schools, laboratories, hotels, restaurants, ships, boats, shopping malls, salons, spas etc. The "Fire Stop" Foam Fire Extinguisher is an environment friendly product that assures your safety. A handy tool for emergency situations anytime, anywhere!

“Fire Stop” Foam Fire Extinguisher is suitable in the following situations,

‘A’ type of fire (common solid materials such as wood, paper, cloth, rubber, trash and plastics)
‘B’ type of fire (flammable liquids, solvents, oil, gasoline, paint, lacquers, tars and other synthetic or oil-based products)
‘C’ type of fire (gases *only minor fires)
‘E’ type of fire (energized electrical equipment, such as wiring, controls, motors, data processing panels or appliances)
*DO NOT use near live electrical equipment(on 230v)

Features
- Suitable for portable use
- Convenient and safe
- Non-toxic
- Non-corrosive
- Environment friendly: Non-polluting and secondary pollution can be 100% biodegradable, with no special clean-up after the scene

How to use
Remove protective covering, use 2-3 meters away from the flame, align the nozzle with the affected area(base of FIRE), shake and press the button in order to extinguish the fire.


 
Post Your Ad