ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Professional Bluetooth Wireless USB WS 858 Microphone Speaker mic stand radio recording mikrofon KTV ws858 Singing Karaoke පුද්ගලික

2 weeks ago Dos-deals Colombo 3   15 නැරඹුම්

₨2,200

  • professional-bluetooth-wireless-usb-ws-858-microphone-speaker-mic-stand-radio-recording-mikrofon-ktv-ws858-singing-karaoke-big-0
  • professional-bluetooth-wireless-usb-ws-858-microphone-speaker-mic-stand-radio-recording-mikrofon-ktv-ws858-singing-karaoke-big-1
  • professional-bluetooth-wireless-usb-ws-858-microphone-speaker-mic-stand-radio-recording-mikrofon-ktv-ws858-singing-karaoke-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 3
මිල: ₨2,200

Features: - 100% Wireless- Microphone lets you sing over your favorite songs- Built-In Bluetooth Speaker can connect to any Bluetooth enabled source ( Smartphone, iPhone, iPad, Tablet, Car, PC, and more )- Professional Tuning Switches (Echo, Volume )- Micro USB Port for charging and for auxiliary connection- 1800 mAh batteryDescription :1, Multiple functions:this is a magic microphone +bluetooth speaker,you can k song and record a song than play your song !2, Easy to operate :no need any driver,you can connect bluetooth sing without wire in any time any where3, Excellent sound: achieve real low noise and high fidelity,voice clear,delicate4, Support K song APP:WS858 support android and ios,support all K song APPProduct descriptionColor:Black , Gold , Rose goldPickup: CondenserReverb Mode: Echo reverberationOutput Power: 5W Frequency Range: 100Hz-10kHzCharging Voltage: 5VMain Item Size: Approx. 24.5 * 7 * 7cm / 9.65 * 2.76 * 2.76inMain Item Weight: Approx. 394g / 13.91ozPackage Size: Approx. 29 * 12.5 * 8cm / 11.42 * 4.92 * 3.15inModel No: FGHGF WS-858Package :1 * Microphone1 * USB Cable1 * 3.5mm Audio Cable1 * User Manual


 
Post Your Ad