ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Renault KWID AIRBAG MODEL 2016 පුද්ගලික

1 year ago වාහන Nugegoda   191 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Nugegoda
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

0715261990
0772706452

***මෙම වාහනයේ දැනට කිසිදු ලීසිං පහසුකමක් නොමැත. පහත දැක්වෙන ආකාරයෙන් ලීසිං පහසුකම් සලසා දිය හැක***
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DOWN PAYMENT - 200000/=
මූලික ගෙවීම - 200000/=

Monthly Installment - 41000/= (five years)
මාසික වාරිකය - 41000/= (අවුරැදු 5 සදහා)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Renault KWID RXT 2016
------------------------------------------------
Year of manufacture 2016
Year of registration 2016
CAR-XXXX
Single Owner
Fully carpet , Adjustable side mirror
A/C , Power Steering , Fog lamps
Digital Meters
Central Locking with keyless entry security system
Power shutters 
LG double din player
Genuine mileage of 26000km with excellent running condition 
Genuine Mileage with Pitstop Service history 
Untouched sparee wheel
Interior and exterior In perfect Condition
Free from Major accidents
---------------------------------------------------------------
LEASING FACILITIES CAN BE ARRANGED WITH A MINIMUM DOWN PAYMENT OF -200000/=
Call the number for more details

ලීසිං පහසුකම් අවම 200000/= මූලික ගෙවීමකට එක් දිනකින් සලසා දිය හැක 
වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න
---------------------------------------------------------------
Leasing facilities can be arranged upon request
Price will be negotiable only after inspection

ලීසින් පහසුකම් සලසා දිය හැක.
රථය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු මිල ගනන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබේ


 
Post Your Ad