ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Rolls Royce Silver Cloud bumper set (1955-1958) වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   190 නැරඹුම්

₨1

  • rolls-royce-silver-cloud-bumper-set-1955-1958-big-0
  • rolls-royce-silver-cloud-bumper-set-1955-1958-big-1
  • rolls-royce-silver-cloud-bumper-set-1955-1958-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Rolls Royce SilverCloud bumper (Rolls-Royce Silver Cloud Stoßfänger) stainless steel (1955-1958)
One set includes: 1 front bumper and 2 overrides, 1rear bumper and 2 overrides.

Mountingkit

Pleasesee video of Stainless steel bumper:

https://www.youtube.com/watch?v=LexgqfvK-ns

https://www.youtube.com/watch?v=aOSNdZrDIS8&feature=share

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Thechoice for your car: luxury – class

Thecurrent bumper models we have: Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen,Jaguar, Ford, Opel, Triumph,... Rolls-Royce Silver Cloud bumper,Rolls-Royce Silver Cloud Stoßfänger

Morethan that, we always want to work towards developing more new models. So we aresearching for samples from any customers who can cooperate with us to expandsome kinds of products in stainless steel, rubber, steel, aluminum, copper,chrome such as bumpers, trims, plate number frames, parts of classic cars,modern cars, stainless steel tools for high-class bathrooms, stainless steelparts for high-end tables and chairs.

Ifyou need bumpers classic car, please contact.

We can support for you: bumperautomobile.com, Rolls-Royce SilverCloud bumper, Rolls-Royce Silver Cloud Stoßfänger

Email:[email protected],

Web:http://www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Rolls Royce
Transmission Manual

 
Post Your Ad