ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Sanitizer spraying machine (manual & Automatic) පුද්ගලික

4 months ago ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත Colombo 11   80 නැරඹුම්

₨6,500

  • sanitizer-spraying-machine-manual-automatic-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 11
මිල: ₨6,500

???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????

(???????????????????????? & ????????????????????????????????????)

විෂබීජානුහරණ දියර ඉසින මැශින් 

(අතින් හා ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියා කරන)

-----------------------------------------------------------------------

???????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????

Storage Capacity : 16 Liter

Operation Pressure : 0.2-0.3 MPA

Operation Travel : 60-80mm

Bowl Diameter : 40mm

Net Weight : 2.8kg-3.0

Nozzles : Single/Double & Spread 

???????????????????? : ????????. ????,????????????/-

------------------------------------------------------------------------

???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????

Storage Capacity : 18 Liter

Operation Pressure : 0.2-0.4 MPA

Working Voltage : 12V

Net Weight : 5kg

Nozzles : Single/Double & Spread

Battery : Rechargable Lithium Battery

???????????????????? : ????????. ????????,????????????/-

------------------------------------------------------------------------

Call Us Now 0777-215092

Limited Stock Only.

We can arrange the delivery to some selected areas in Gampaha & Colombo distric during the curfew time.


 
Post Your Ad