ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Shalwar පුද්ගලික

1 year ago විලාසිතා, සෞඛ්‍ය සහ රූපලාවන්‍ය Colombo 10   192 නැරඹුම්

₨7,000

  • shalwar-big-0
  • shalwar-big-1
  • shalwar-big-2
  • shalwar-big-3
  • shalwar-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 10
මිල: ₨7,000

Shalwar

 SPECIAL*
*Swagat violet Snow white :-6005*
*Available in 3 Colours*

*Rate:- 7000/=

Fabric Details :-

*Top :-Heavy Georgette with Embroidery work + Stone*
Sleeves :- Heavy Georgette with Emb.work + Stone (Flair sleeve)
Inner :- Santoon 
Plazo :- Georgette with Emb work
Plazo inner :- Santoon 
Dupatta :-Georgette with Stone work 
Size :- Max up to 52
Type :- Semi Stitched
Weight :- 1.00kg +

Pls what'sapp for more details 0756762132


 
Post Your Ad