ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Shenoha Machine පුද්ගලික

1 year ago ආහාර සහ කෘෂිකර්මික Polonnaruwa   139 නැරඹුම්

₨900,000

  • shenoha-machine-big-0
  • shenoha-machine-big-1
  • shenoha-machine-big-2
  • shenoha-machine-big-3
  • shenoha-machine-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Polonnaruwa
මිල: ₨900,000

*. අක්කර 600 ක් පමණ කපා ඇත.

*. ඉක්මනින් විකිනෙ

*. මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක.

*. ටෙලරය සමග 900000 කි.

*. මැෂිම පමනක් 750000 කි.


 
Post Your Ad