ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Single Storied 3BR House for Sale in Ganemulla පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Ganemulla   174 නැරඹුම්

₨11,000,000

  • single-storied-3br-house-for-sale-in-ganemulla-big-0
  • single-storied-3br-house-for-sale-in-ganemulla-big-1
  • single-storied-3br-house-for-sale-in-ganemulla-big-2
  • single-storied-3br-house-for-sale-in-ganemulla-big-3
  • single-storied-3br-house-for-sale-in-ganemulla-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ganemulla
මිල: ₨11,000,000

Single Storied 3BR House for Sale in Ganemulla

Selling Price: Rs.11 Million

Call for More Details: 0713247845

19.5 Perches

2000 Sq.Ft.

3 Bedrooms - W-9 Ft. L-13 Ft. 6"

Attached Bathroom - W-5 Ft. L-5 Ft.

Electricity & Water

Well

Asbestos Roofing

Cement Floor

No Ceiling

500m to Ganemulle Station & Town

4km to Kadawatha

5km to Gampaha

Urgent Sale

No Brokers


 
Post Your Ad