ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Single Storied 3BR House for Urgent Sale in Pitipana, Homagama පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Homagama   185 නැරඹුම්

₨7,000,000

  • single-storied-3br-house-for-urgent-sale-in-pitipana-homagama-big-0
  • single-storied-3br-house-for-urgent-sale-in-pitipana-homagama-big-1
  • single-storied-3br-house-for-urgent-sale-in-pitipana-homagama-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Homagama
මිල: ₨7,000,000

Single Storied 3BR House for Urgent Sale in Pitipana, Homagama

Selling Price: Rs.70 Lakhs

Call for More Details: 0713247845

10 Perches

3 Bedrooms

1500 Sq.Ft.

Property Fully Secured with Boundary Wall

Peaceful Environment

Clear Deed

Mortgage to People Bank, Homagama

Space Available for Car Parking

Public Banks are Located Nearby

800m to High-Level Road

800m to Panagoda Army School

800m Pitipana Cargills Food City

1km to the Panagoda Army Cantonment

2km from Homagama Town

2km to Mahinda Rajapaksa National School

2km to Homagama Central College & President College, Homagama

2km to Subharathee Vidyalaya, Godagama

2km to the Homagama Railway Station

2.5km to the Homagama Base Hospital

Approximately 4km NSBM Green University

Facing to D A Sudasinghe Mawatha, Mawathgama Road, Pitipana, Homagama

Currently, This Area Land Price is Rs.15 Lakhs Per Perch

Therefore, This Land is Ideal as a Future Investment to Your Children

Very Urgent Sale

No Brokers


 
Post Your Ad