ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Super Luxury House for sale at Thalawathugoda පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Colombo   170 නැරඹුම්

₨51,000,000

  • super-luxury-house-for-sale-at-thalawathugoda-big-0
  • super-luxury-house-for-sale-at-thalawathugoda-big-1
  • super-luxury-house-for-sale-at-thalawathugoda-big-2
  • super-luxury-house-for-sale-at-thalawathugoda-big-3
  • super-luxury-house-for-sale-at-thalawathugoda-big-4
  • super-luxury-house-for-sale-at-thalawathugoda-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo
මිල: ₨51,000,000

10.5 perch (5000 sqft)

5 bed rooms

4 attached bath rooms
One common bath room
Swimming pool
Kitchen Modern Pantry
Garden area
Double garage
Servant quarters
Fully furnished and air conditioned
51 milion


 
Post Your Ad