ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Three wheel පුද්ගලික

3 months ago වාහන Kurunegala   54 නැරඹුම්

₨635,000

  • three-wheel-big-0
  • three-wheel-big-1
  • three-wheel-big-2
  • three-wheel-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kurunegala
මිල: ₨635,000

දැනට කිසිදු මුලික ගෙවීම ක් නොමැත...

ෆිනැන්ස් පහසුකම් ලබාදෙ

මුලික ගෙවීම 70000 /=

මුළු වටිනාකම 635000/=

ෆිනැන්ස් ගාස්තු Rs 1000 පමනයි

කුරුණෑගල තියෙන්නේ

නිවසේ තනි පාවිච්චිය

පලමු අයිතිකරු

18767km දාවනය......

0767445841


 
Post Your Ad