ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Titanium Flooring පුද්ගලික

1 month ago නිවාස සහ උද්‍යාන Galle   20 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Galle
මිල: ₨160

වැඩි මිලට ගත්ත ටයිල් වලට තිත..
අඩු මිලට අලංකාරවත් වර්ණයන්ගෙන් සහ මොස්තර වලින් ටයිටේනියම් ගෙබිමට හා බිත්ති සදහා..
කතා කරන්න ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රාදේශීය සේවයකට
දැන් වගකිමක් සහිතවTitanium Flooring
අමතන්න 0770779247 what's app available

Now Available price.
Price list any designs
Without materials Rs. 50
With materials and finishing. Rs.160

- Titanium Wood Finishing
- Plain Titanium
- Color Titanium
- Two Toned Titanium

With Suntrust Constructions, save up more money and give your home an elegant look by substituting tiles with titanium floors. Call us now to get more details. All island wide services.

Contact 0770779247 or 0771647622


 
Post Your Ad