ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Toyota KDH 201 Dqrk prime Super GL 2016 පුද්ගලික

1 year ago වාහන Colombo 14   148 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 14
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Toyota KDH 201 Dqrk prime Super GL 2016

Toyota Sport KDH Original Dark Prime Super GL 201 2016 Limited Edition
මෙන්න ඔබගේ සිහින අපෙන් ඉතාමත් අඩුම සහ වටිනා මිලකට.

UNREGISTERED 
0777698967 
Unbeatable Price In Market
Options.............
•28300 Genuine Mileage JAAI Certificate Available

•Modelista Body Kit
•HID Scoop Head Lights 
•Running Lights
•P white
•Fog Lamps 
•Ex Body Kit LED Lights
•Nickel Handle
Dual A/C
•Dual Auto power door
•Cobra face
•Centre Mirror
•Japanese Tyre Set
•Original spoiler
•3rd Mirror
•Harf Leather Seat set
•Dark Teak interior 
•Alloy wheels set
•Sport Power mirror
•Sport door visors
•Multifunction Steering 
•Push Start 
•Remote Key 
•tinted Full Glass
•Winker Mirrors
•LED Welcome Lights

- Warranty Will be Given To The Vehicle
~ Leasing Can Be Arranged Within One Day 
~ Registration Done Within One Day 
Post Your Ad