ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Toyota Premio G-Superior පුද්ගලික

9 months ago වාහන Piliyandala   206 නැරඹුම්

₨8,150,000

  • toyota-premio-g-superior-big-0
  • toyota-premio-g-superior-big-1
  • toyota-premio-g-superior-big-2
  • toyota-premio-g-superior-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Piliyandala
මිල: ₨8,150,000

Toyota Premio G-Superior 1ST Owner
YOM 2018/06 YOR - 2019/08/29
CBI-XXXX Pearl White, Beige Interior,
- Rear Viper,
- Lane Departure Assistance,
- Electric Seat, All Sonar Sensor,
- Auto Lock Unlock ( Folding ) Retractable Mirror,
- Auto Reverse Adjustable Mirror,
- Auto Break, Auto Stop, Auto Head Light Beam,
- Auto Climate Control A/C, Auto Dimming Head Light,
- TRC, 2 Smart Key,
- Alloy Wheel, Door Molding, Nicole Handel,
- Dimming Interior Light, Fog Light, Side Mirror And Front Windscreen Heater,
- Dual Multi Function, Reverse Camera, DVD setup,
- Full Leather Seat Covers,
- 3M Tinted Rear Windscreen,
- 3M Tinted Rear Windows,
- 3M Door Handle Protection Stickers,
- 3M Door Inner Frame Protection,
- 3M Plastic Protection Film,
- 100% Un touched Spare wheel,
- KOBE After Care Engine and Gear Box Warranty and Free Service,
- Service Maintain Record, Car Import Document And All Eco Test Reports a Available,
- 1st Service Done,
- Japan Original Good Year Tyre
- 100% Very Care Full Home Used
- 100% Original Paint
- 100% Car Interior,

T.P. - 0760014843


 
Post Your Ad