ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Toyota Raize 2020 පුද්ගලික

8 months ago වාහන Kurunegala   171 නැරඹුම්

₨6,500,000

  • toyota-raize-2020-big-0
  • toyota-raize-2020-big-1
  • toyota-raize-2020-big-2
  • toyota-raize-2020-big-3
  • toyota-raize-2020-big-4
  • toyota-raize-2020-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kurunegala
මිල: ₨6,500,000

✔️ Down Payment ~ 1,000,000/=
✔️ Monthly Rental ~ 74,753/=

Upgrate with 2020 it's time to upgrade yor vehicle and feel the experiance of SUV. Drive away your dreaming vehicle with budgeted monthly rental.????

???? 1KR-VET #Turbo #Engine.
D-CVT that incorporates a split gear syestem with is the #Most #Advanced #Gear #System in a Toyota vehicle for the First Time.
???? Adaptive #Cruise #Control with All #Speed #Tracking
???? The Erroneous Start Prevention Function With Braking Control
???? Smart Panorama Parking Assist System
???? #Crash #Avoidance Braking Function
???? 7" TFT Color #LCD #display
???? Smartphone Linkable 9" Audio Display
????16 Inches Tires

⛽️ 18KM / 1 Liter

Upgrate to SUV as well as Upragrate to Free ???? #Credit #Card. With Life time annual fee waiver.

Experiance new trend of SUV...

Call Now... 0776206366


 
Post Your Ad