ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

TOYOTA RAV4 TP =[hidden information]/[hidden information] පුද්ගලික

1 year ago වාහන Hakmana   179 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Hakmana
මිල: ₨1,875,000

Miella, Sri

====$1,875,000

====වාහන මාරු සලකා බැලේ

====Hakmana TP =076-7500014/071-2500014

====TOYOTA RAV4

====1996/1999

====Auto

====BLACK colour

====Only negotiable after the Inspection

====No finance

====Home used car

====Original Book

====Price Will Be Only Negotiated After the Inspection.

====රථය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු මිල ගනන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.

====Rs 1450000 ලීසින් පහසුකම් සලසා දිය හැක


 
Post Your Ad